ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A www.vystal.hu honlapot Borsi Viktória e.v. üzemelteti abból a célból, hogy online vásárlási lehetőséget biztosítson ügyfelei számára és tevékenységével kapcsolatos információkat, adatokat publikáljon.

 

Jelen dokumentumban tájékoztatjuk Önt Borsi Viktória e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatok köréről, a kezelésük során alkalmazott gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az Ön joggyakorlásának módjáról.

 

Adatkezelő ügyel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartsa.

 

 

I. Adatkezelés

 

 I.1.Regisztrációval, vagy anélkül történő rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

 I.1.1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve Borsi Viktória e.v.
Az adatkezelő címe 9024 Győr, Ikva u. 58.
 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail info@vystal.hu
telefon +36-20/800-4061
honlap www.vystal.hu

 

 

 I.1.2. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelőtől történő vásárlás. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, azaz a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, a megrendeléssel összefüggő kapcsolattartás céljából használhatóak fel.

 

 I.1.3.  Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

 

 I.1.4.  A kezelt adatok köre

 

Regisztrációt követő vásárlás esetén magánszemély vásárlók és jogi személynek nem minősülő vásárlók esetében: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, számlázási név, számlázási és szállítási cím adatok, értesítési SMS szám, telefonszám, megvásárolt termék típusa, száma, bankszámlaszám, adószám.

 I.1.5.  Az adatkezelés időtartama:

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján öt év.

 I.1.6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

 Az érintett nem tud vásárolni.

 

I.1.7. Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó neve Székhely Adatfeldolgozói feladat
Izsáki Lászlóné 9024 Győr, Nádor u. 3. könyvelés
FOXPOST Zrt. 3200 Gyöngyös, Batsányi u. 9. futárszolgálati tevékenység
Magyar Posta Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. csomagszállítási tevékenység
Kisalföld Marketing Kft. 9024 Győr, Ikva u. 58. tárhelyszolgáltató, honlap szerverének üzemeltetése

 

Bankkártyás fizetés esetén tranzakció azonosító kerül továbbításra a SimplePay – OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) felé.

Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik

Közös adatkezelés nem történik.

 

 

 

 I.1. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

 

 I.2.1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve Borsi Viktória e.v.
Az adatkezelő címe 9024 Győr, Ikva u. 58.
 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail info@vystal.hu
telefon +36-20/800-4061
honlap www.vystal.hu

 

 

 I.2.2. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelőtől történő vásárlást követően a számla kiállítása.

 

I.2.3. Az adatkezelés jogalapja

 

Jogi kötelezettség, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés alapján.

 

I.2.4. A kezelt adatok köre

Magánszemély és jogi személynek nem minősülő vásárlók esetében vásárlók esetében: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím

 

I.2.5. Az adatkezelés időtartama:

 

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

 

I.2.6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

 

Adatkezelő nem tud számlát kiállítani, nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinek

 

I.2.7. Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó neve Székhely Adatfeldolgozói feladat
Izsáki Lászlóné 9024 Győr, Nádor u. 3. könyvelés
Billingo számlázó – Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. Online számlázás

 

Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik

Közös adatkezelés nem történik.

 

 

 

I.3. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

I.3.1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve Borsi Viktória e.v.
Az adatkezelő címe 9024 Győr, Ikva u. 58.
 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail info@vystal.hu
telefon +36-20/800-4061
honlap www.vystal.hu

 

I.3.2.  Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a magánszemély vásárló visszanézhesse korábbi rendeléseit, bizonyos rendelési összeghatár felett kedvezményt tudjon igénybe venni. Magán és jogi személynek nem minősülő vásárlók esetében a regisztráció a vásárlás feltétele.

I.3.3.  Az adatkezelés jogalapja

 

Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]

 

I.3.4.  A kezelt adatok köre

 

Magán és jogi személynek nem minősülő vásárlók esetében: vezetéknév, keresztnév, számlázási név, cím, telefonszám, e-mail címek, adószám, bankszámlaszám, szállítási név, cím, telefonszám, kapcsolattartó.

 

I.3.5.  Az adatkezelés időtartama:

 

Hozzájárulás visszavonásáig. A regisztráció törlése az Adatkezelő székhelyére vagy az info@vystal.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor kérhető. Amennyiben az érintett hozzájárulását nem vonja vissza, az adatkezelés öt évig tart. Ha a személyes adatok további kezelését jogszabály írja elő, erről az érintettet tájékoztatni kell.

I.3.6.  Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó neve Székhely Adatfeldolgozói feladat
Kisalföld Marketing Kft. 9024 Győr, Ikva u. 58. tárhelyszolgáltató, honlap szerverének üzemeltetése

 

I.3.7. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

 

Megrendelő nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait, a kedvezményeket, nem tudnak vásárolni.

Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.
Közös adatkezelés nem történik

 

I.4.  Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

  

I.4.1.  Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve Borsi Viktória e.v.
Az adatkezelő címe 9024 Győr, Ikva u. 58.
 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail info@vystal.hu
telefon +36-20/800-4061
honlap www.vystal.hu

 

 

I.4.2. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja üzleti célú adatbázis építése, hírlevél küldése.

 

I.4.2. Az adatkezelés jogalapja (magánszemély vásárlók):

 

A hírlevél kiküldésére csak a regisztrált vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Hírlevélre kizárólag 16 év feletti személy iratkozhat fel. 16 év alatt a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges a nyilatkozat érvényességéhez. A hozzájárulást az érintett természetes és jogi személynek nem minősülő vásárlók a hozzájáruló négyzetben a hozzájárulás megadásáról szóló négyzet kipipálásával adja meg, ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról is, hogy az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, és azt elfogadja.

 

I.4.3. A kezelt adatok köre

 E-mail cím, vezetéknév, cím, ország

 

I.4.4. Az adatkezelés időtartama:

 Az adatkezelés mindaddig tart, míg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Erre lehetősége van a hírlevél végén található „Leiratkozom a hírlevélről” linkre kattintva. Amennyiben az érintett hozzájárulását nem vonja vissza, az adatkezelés öt évig tart. Ha a személyes adatok további kezelését jogszabály írja elő, erről az érintettet tájékoztatni kell.

 

 I.4.5. Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó neve Székhely Adatfeldolgozói feladat

 

 I.4.6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

 Az érintett nem kap hírlevelet, nem értesül az esetleges akciókról, kedvezményekről.

Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

Közös adatkezelés nem történik.

 

 I. 5. Panasszal kapcsolatos adatkezelés

 

I.5.1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve Borsi Viktória e.v.
Az adatkezelő címe 9024 Győr, Ikva u. 58.
 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail info@vystal.hu
telefon +36-20/800-4061
honlap www.vystal.hu

 

I.5.2. Az adatkezelés célja

 Az adatkezelés célja az érintett fogyasztói jogainak gyakorlása, az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel, nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kezelése.

I.5.3. Az adatkezelés jogalapja

 Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint jogszabályi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontjai], fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §

 

I.5.4. A kezelt adatok köre

 Név, cím, telefonszám, e-mail cím, vásárolt termék megnevezése, panasz leírása

 

I.5.5. Az adatkezelés időtartama:

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

 

I.5.6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

 Az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

Közös adatkezelés nem történik.

 

I.6. A www.vystal.hu weboldal látogatásához kapcsolódó adatkezelés

 A honlap böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatásait használja, amelyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel. A Google Analytics olyan információkat szolgáltat Adatkezelő számára, melyek hasznosak lehetnek a weboldal fejlesztésében, felhasználói élmény fokozásában.

 

I.7. A www. vystal.hu weboldal látogatásával összefüggő cookiekhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Cookie-k (sütik) használata

 

A honlap használata, böngészése során a honlapot használó böngészője segítségével Adatkezelő kis adatcsomagokat (cookie-kat, sütiket) helyezhet el az érintett készülékén. Cookie-k használata bevett gyakorlat napjaink internetezési kultúrájában. Egyéb, az érintett operációs rendszere, alkalmazásai által létrehozott, lementett adatok Adatkezelőtől függetlenek és nincs ráhatása a kezelésükre.

 

I.7.1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve Borsi Viktória e.v.
Az adatkezelő címe 9024 Győr, Ikva u. 58.
 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail info@vystal.hu
telefon +36-20/800-4061
honlap www.vystal.hu

 

I.7.2. Az adatkezelés célja az egyes cookiek esetében:

 

PHPSESSID: használata a webáruház funkcionális és biztonságos működéséhez szükséges.  _ga, _gid, _gat : a Google Analytics működésének céljából cookie-kat helyezhet el az· érintett készülékén, melyek a weboldal fejlesztéséhez hasznos, a felhasználói élmény fokozásához szükséges információkat szolgáltatnak Adatkezelő számára.  vystal-webshop-user: a “Felhasználó megjegyzése” funkció megvalósításához· szükséges.  vystal-webshop-cart: a “Kosár” működéséhez szükséges.·  agree-cookie-policy: annak megjegyzésére szolgál, hogy a „A weboldal használatával· elfogadja, hogy sütiket (cookie-kat) használunk az oldalon.” tájékoztató popup-on rákattintott felhasználó a „Rendben” gombra.  vystal-webshop-new: mely a partnerek esetében a nem olvasott hírekre történő· figyelmeztetésért felel.

 

I.7.3. Az adatkezelés jogalapja:

 

az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a felhasználókat azonosítása, és testre szabottan tudja kiszolgálni [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

 

I.7.4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama az egyes cookiek esetében:

 

Név Lejárati idő Leírás PHPSESSID A böngésző bezárásáig A munkamenet bezárásáig. Arra szolgál, hogy a szerver és a felhasználó közötti kapcsolat létrejöjjön és a munkamenet azonosítva legyen. _ga 2 év A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. (Eredeti Google megfogalmazás: Used to distinguish users.) _gid 24 óra A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. (Eredeti Google megfogalmazás: Used to distinguish users.) 9 _gat 1 perc Kérések gyakoriságának szabályozására használják. Eredeti szöveg: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_. somogyi-webshop-user 180 nap Bejelentkezést megjegyző cookie. vystal-webshop-cart 180 nap Bejelentkezés nélküli kosár összeállításhoz tartozó kosár azonosító cookie. agree-cookie-policy 180 nap Bezárta-e a cookie policy-re figyelmeztető ablakot. vystal-webshop-news 1 nap Bezárta-e adott nap az új hírekre figyelmeztető ablakot

Az adatok nem kerülnek továbbításra.

 

Cookie-k engedélyezése, tiltása, törlése:

Az érintett böngészője segítségével a cookie-kat engedélyezheti, letilthatja, törölheti. A legtöbb modern böngésző olyan lehetőséget is biztosít, amely segítségével bizonyos oldalaknak engedélyezheti, másoknak tilthatja a cookie-k elhelyezését. A cookie-k letiltása esetén a webáruház működése nem garantált! Hibás és rendellenes működést válthat ki!

 

I.7.5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonság

 

A személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő, valamint az egyes adatkezeléseknél felsorolt Adatfeldolgozók érintett munkatársai férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

 

Adatkezelő a kezelésébe került adatokat megfelelő intézkedésekkel, jogosultsági rendszerek alkalmazásával védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Adatkezelő elkötelezetten ügyel arra, hogy az érintett személyes adatait még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Adatkezelő minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

 

 

II. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 II. 1.Tájékoztatáshoz való jog

 

Adatkezelő jelen tájékoztatóval biztosítja az érintettek személyes adatok kezelésével kapcsolatos tömör, érthető, világos és könnyen hozzáférhető tájékoztatását.

 

II. 2. Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatot nem az érintettől gyűjtötték, az adatforrásokra vonatkozó információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adtakezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsássa rendelkezésére. Minden további másolatért Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben a kérelmet az érintett elektronikus úton nyújtotta be, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (e-mail) bocsátja az Adatkezelő a rendelkezésére, kivéve ha az érintett másként kéri.

 

II. 3. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett kérheti

 

 • a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítését,
 • a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 

Adatkezelő a fentieknek soron kívül eleget tesz, és a helyesbítésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték. Ezen címzettekről az érintett kérésére Adatkezelő tájékoztatást ad.

 

II. 4. Törléshez való jog:

 

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben a

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték,
 • az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, valamint
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 1 adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelő a törlésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

 

II.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, míg Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintettnek jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozására kerül sor, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, az Adatkezelő erről előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

 

 II.6. Adathordozáshoz való jog

 Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen átadását is.

 

II.7. Tiltakozáshoz való jog

 Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

II.8. Kártérítés és sérelemdíj

 Amennyiben Adatkezelő az érintettek adatainak jogellenesen kezelésével kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményben őt felelősség nem terheli.

 

II.9. Bírósághoz fordulás joga

 Az érintettnek a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

II.10. Adatvédelmi hatósági eljárás:

 Az érintett jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

III. Egyéb szabályok

 

III.1. Az érintett jelen tájékoztató III. fejezetének 1-7. pontjaiban foglalt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő alábbi elérhetőségein nyújthatja be:

 

levélben: 9024 Győr, Ikva u. 58.

e-mailben: info@vystal.hu

 

A kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül Adatkezelő írásban ad tájékoztatást, a kérelem alapján megtett intézkedéseiről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A hosszabbításról az érintettet a késedelem okának megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be, a tájékoztatást is ilyen módon kell megküldeni, kivéve ha az érintett másként kéri.

 

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedést a kérelem alapján, ennek tényéről, indokairól a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül az érintettet tájékoztatja, csakúgy, mint a panasz benyújtásának, a bírósági jogorvoslatnak a jogáról.

 

III. 2. A vásárló jelszavát és adatait (név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám) módosíthatja a fiókjába való bejelentkezést követően.

 

Győr, 2018. július 31.